De Business Agility Checklist

   

  Roger T. Burlton, Ronald G. Ross & John A. Zachman
  Vertaling door Gerard Verbart, John Oudejans, Charlotte Bouvy, Margriet Lohman
  1

   

   


  Heb je een wendbare bedrijfsvoering gerealiseerd?

  Alleen als

  • Je het risico op een catastrofale storing hebt geminimaliseerd.
  • Je bedrijfsmanagers eenvoudige koerswijzigingen kunnen uitvoeren zonder te hoeven vrezen voor torenhoge, maar onbetaalbare IT-kosten.
  • Je bedrijfsmanagers de tijd hebben om het grote geheel te overzien in plaats van constant brandjes te moeten blussen.
  • Je klanten via alle kanalen worden bediend met consistente bedrijfsresultaten.
  • Je te allen tijde en waar dan ook meteen kunt aantonen dat regels en voorschriften worden nageleefd.
  • Je als vanzelfsprekend gericht en schaalbaar kunt omgaan met complexiteit.
  • Je belangrijkste bedrijfsprocessen niet worden verstoord wanneer je medewerkers op sleutelposities kwijtraakt.
  • Je niet bij elk nieuw project essentiële bedrijfskennis vanaf nul moet gaan heruitvinden, herspecificeren en herontwerpen.
  • Je essentiële bedrijfskennis op een systematische wijze coördineert en verspreidt onder de werknemers.
  • Je je bedrijfsregels kent en die gemakkelijk kunt veranderen.
  • Je bedrijfsgeheugen geautomatiseerd is en geen losse elementen of lacunes bevat.
  • Je software release-cyclus niet of nauwelijks relevant is voor wijzigingen in het bedrijfsbeleid.

   

  Dutch Download Button

   


   [1]Met dank aan Gladys S.W. Lam voor haar bijdrage aan de inhoud en opzet van het Manifest en de bijbehorende documenten, en aan Sasha Aganova voor de begeleiding totdat het werk was afgerond. Met dank aan Silvie Spreeuwenberg voor haar waardevolle bijdrage aan de vertaling van het manifest

  © Business Rule Solutions, LLC. 2017.                                                                                                        

  © John A. Zachman, Zachman International. 2017. 

  © Process Renewal Consulting Group (2015), Inc. 2017.

  © Vertaling: Sociale Verzekeringsbank. 2019.

  Dit document mag onbeperkt worden gereproduceerd en verspreid onder de volgende voorwaarden:

  (a) De auteursrechtvermelding en deze toestemmingsbepaling moeten duidelijk zijn opgenomen. (b) Het werk moet duidelijk worden toegeschreven aan de drie auteurs. (c)© Geen enkel deel van het document, waaronder de titel, inhoud, de auteursrechtvermelding en de toestemmingsbepaling mag op wat voor manier dan ook worden gewijzigd, ingekort of uitgebreid.